Chúng tôi tự giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRUNG HIẾU

Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Trung Hiếu – Giấy phép kinh doanh số 3702236763 cấp ngày 06/12/2013, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

Công ty chúng tôi được thành lập dựa trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn khi sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường trong ngành xây dựng, từng bước khẳng định vị trí, đưa thương hiệu gạch không nung TRUNG HIẾU IDC thành một thương hiệu có tiếng trong ngành vật liệu không nung tại thị trường miền Nam.

Sản phẩm gạch không nung TRUNG HIEU IDC được sản xuất với dây chuyền hiện đại, chất lượng không ngừng được cải thiện và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành như TCVN 6477:2011, Quy chuẩn 16:2014/BXD, Các tiêu chuẩn về PCCC, tiêu chuẩn về độ chống thấm của gạch …,phát triển vàkhông ngừng nâng cao về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, sản xuất các loại gạch xây có cường độ chịu nén cao, độ chống thấm tốt và đặc biệt là độ ổn định của khối xây (như gạch 3, 4 thành vách).

Với kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, chúng tôi sẽ mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng, an tâm về sản lượng cũng như tiến độ giao hàng và niềm tin khi hợp tác; cùng khách hàng tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.Phát triển vật liệu xây dựng không nung góp phần phát triển công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Điện thoại: 0274. 6295537

Email: trunghieucorporation@gmail.com

Website: www.gachkhongnungtrunghieu.com

 

 

 

CORPORATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT TRUNG HIEU

Company shares of investment and development TRUNG HIEU - Business License No. 3702236763 issued on 06.12.2013, by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province. Our company was founded on the basis of perceived importance and great significance to the use of environmentally friendly materials in construction, gradually asserted position, put brand adobe bricks TRUNGHIEUIDC a famous brand in the field of non-baked materials market in the South.

Products adobe bricks TRUNG HIEU IDC are manufactured with modern production lines, the quality is constantly improving and in accordance with current standards as ISO 6477: 2011, Regulation 16: 2014/ Ministry of Construction, Standards fire protection, waterproofing standards of the brick ..., development and continuous improvement of design, quality, manufacturing all kinds of bricks with high compressive strength, good waterproofing and the special especially the stability of masonry (brick like 3, 4 into the wall).

With experience in production and business practices, we will give customers the satisfaction in quality, secure production and delivery schedules and confidence when cooperation; with customers to create a healthy business environment, effective. Development of non-baked building materials industries contribute to the development of sustainable, environmentally friendly.

 

 

Phone: 0274. 6295537

Email: trunghieucorporation@gmail.com

Website: www.gachkhongnungtrunghieu.com